วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

KTI และ GEG Korat ร่วมงาน digital for education


วันที่ 29 มกราคม 2558 นายสวรรค์ ดวงมณี ตัวแทน KTI และ GEG Korat ได้รับเชิญให้ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ digital for education ณ สำนักงาน Google ประเทศไทย อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นโครงการที่จะนำเอา youtube เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองย่างงัว โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และยังมีกลุ่มนักพัฒนา Youtube จาก ormschool และ choc Chip Channel
โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทิพย์สุดา  สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการและเป็นประธานในพิธี  และคุณอริยะ พนงยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ บริษัทกูเกิล ประเทศไทย โดยได้เชิญตัวแทนสถาบันการศึกษา และกลุ่มเอกชน ทีมีประสบการณ์ของการนำ Youtube ไปใช้เพื่อการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และภาคบ่ายร่วมกิจกรรม Flip the Classroom pilot workshop โดยคุณ Josh Engel  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Youtube และผู้สร้าง TED-ED ที่มาให้ความรู้
และเทคนิคการทำวีดีโอโดย Flip the classroom สามารถทำได้ง่าย
เพียงแค่สร้างวีดีโอขึ้น Youtube ให้นักเรียนดูก่อนที่จะมาเรียน
ตามคำที่ว่า "เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน"จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าการศึกษาไทยจะต้องเตรียมรับกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ของเด็ก เพราะสื่อที่เป็นวีดีโอทำให้เด็กเข้าใจได้เร็วและดูได้ซ้ำ ๆ ตามที่เขาต้องการ มีองค์กรหรือกลุ่มต่าง ๆ มากมายที่ทำวีดีโอเพื่อการศึกษา เด็กสามารถเข้าเรียนได้ง่าย และบางเรื่องเด็กเรียนได้ดีกว่าการเรียนที่โรงเรียน  ซึ่งเป็นโจทย์ที่ครูจะต้องปรับตัวให้ทันกับการสอนเด็ก ๆ ในยุคใหม่  ครูและนักเรียนสามารถเป็นผู้สร้างวีดีโอได้ การเรียนจะไม่อยู่แค่ในห้อง จะแบ่งปันกับคนอื่นได้ทั่วโลก  และสิ่งที่สำคัญครูจะต้องสอนเขาให้รู้จักการเลือกเสพความรู้เหล่านั้นอย่างถูกต้อง  เรามาเริ่มนำความรู้ที่มีมาเผยแพร่แบบวีดีโอกันหน่อยดีกว่ามั้ยครับ พี่น้อง Mattayom31.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น