วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กรีฑานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา 2557

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา และเป็นตัวแทนศูนย์สุรธรรมพิทักษ์ในการนำนักเรียนร่วมเชียร์กว่าวันละ 800 คน




ขอขอบคุณภาพจากไลน์กลุ่มสุรธรรม....