วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

การประชาสัมพันธ์ข่าวหน้าเว็บโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ผู้ที่จะประกาศข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้
จะต้องใช้ Email ที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

ขั้นตอน
1. เข้าสู่ระบบ Email - เลือกแอป - ไซต์

2. เลือกหาไซต์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

3. เมื่อเข้าสู่เว็บโรงเรียน ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ดูเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่าง

4. จะเห็นปุ่ม New post  หรือ เพิ่มข่าวใหม่

5. เพิ่มหัวข่าวตาม และเนื้อหาที่ต้องการ 

แทรกภาพประกอบเนื้อหาข่าว

สามารถแทรกไว้ในตำแหน่งใดก็ได้ในเนื้อหาข่าว ซึ่งการแทรกภาพสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
    5.1 แทรกภาพที่มีอยู่ในเครื่องเราเอง  
              


   5.2 แทรกภาพจากเว็บอื่น ๆ
            - ค้นหาภาพบนเว็บ
            - คลิกขวาบนภาพ เลือก คัดลอก URL ภาพ
            - แทรกภาพ จาก URLสิ้นสุดการแทรกภาพและเพิ่มข่าว ให้คลิกปุ่ม SAVE ข่าวก็จะถูกเผยแพร่งบนหน้าเว็บไซต์

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวคิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสวรรค์ ดวงมณี ได้รับเกียรติจาก Google ประเทศไทย เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของ KTI และ #GEG Korat ให้ท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ท่านสมเกียรติ สรรค์พงศ ์ผอ. สำนักIT และทีมงานศึกษานิเศน์ แกนนำIT #กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้นำเสนอแนวคิด แนวทางการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เนต เครื่องมือเพื่อ การบริหารจัดการ, การเรียนการสอน, การการกระจายข้อมูลการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาบุคคลากร  งานนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ของ สพฐ.เราเห็นความสำคัญและรับเป็นนโยบายโดยเร่งด่วน ซึ่งทาง Google และสพฐ.จะร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้สามารถดำเนินการได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

KTI และ GEG Korat ร่วมงาน digital for education


วันที่ 29 มกราคม 2558 นายสวรรค์ ดวงมณี ตัวแทน KTI และ GEG Korat ได้รับเชิญให้ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ digital for education ณ สำนักงาน Google ประเทศไทย อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นโครงการที่จะนำเอา youtube เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองย่างงัว โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และยังมีกลุ่มนักพัฒนา Youtube จาก ormschool และ choc Chip Channel
โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทิพย์สุดา  สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการและเป็นประธานในพิธี  และคุณอริยะ พนงยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ บริษัทกูเกิล ประเทศไทย โดยได้เชิญตัวแทนสถาบันการศึกษา และกลุ่มเอกชน ทีมีประสบการณ์ของการนำ Youtube ไปใช้เพื่อการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และภาคบ่ายร่วมกิจกรรม Flip the Classroom pilot workshop โดยคุณ Josh Engel  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Youtube และผู้สร้าง TED-ED ที่มาให้ความรู้
และเทคนิคการทำวีดีโอโดย Flip the classroom สามารถทำได้ง่าย
เพียงแค่สร้างวีดีโอขึ้น Youtube ให้นักเรียนดูก่อนที่จะมาเรียน
ตามคำที่ว่า "เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน"จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าการศึกษาไทยจะต้องเตรียมรับกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ของเด็ก เพราะสื่อที่เป็นวีดีโอทำให้เด็กเข้าใจได้เร็วและดูได้ซ้ำ ๆ ตามที่เขาต้องการ มีองค์กรหรือกลุ่มต่าง ๆ มากมายที่ทำวีดีโอเพื่อการศึกษา เด็กสามารถเข้าเรียนได้ง่าย และบางเรื่องเด็กเรียนได้ดีกว่าการเรียนที่โรงเรียน  ซึ่งเป็นโจทย์ที่ครูจะต้องปรับตัวให้ทันกับการสอนเด็ก ๆ ในยุคใหม่  ครูและนักเรียนสามารถเป็นผู้สร้างวีดีโอได้ การเรียนจะไม่อยู่แค่ในห้อง จะแบ่งปันกับคนอื่นได้ทั่วโลก  และสิ่งที่สำคัญครูจะต้องสอนเขาให้รู้จักการเลือกเสพความรู้เหล่านั้นอย่างถูกต้อง  เรามาเริ่มนำความรู้ที่มีมาเผยแพร่แบบวีดีโอกันหน่อยดีกว่ามั้ยครับ พี่น้อง Mattayom31.....

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กรีฑานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา 2557

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา และเป็นตัวแทนศูนย์สุรธรรมพิทักษ์ในการนำนักเรียนร่วมเชียร์กว่าวันละ 800 คน
ขอขอบคุณภาพจากไลน์กลุ่มสุรธรรม....

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

OBEC-IT-Training

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ "พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา"
ระหว่างวันที่ 7- 8  พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี